Uitsluitend ter info , en door uzelf steeds te controleren aan de hand van de meest recente aanpassingen van overheidswege.

 

Premie van de netbeheerder:

Wie hoogrendementsglas plaatst, heeft recht op een premie van de netbeheerder. Laat je hoogrendementsglas plaatsen door een erkend aannemer, dan krijg je 16 euro/m² glasoppervlak.
De oppervlakte van de aluminium raamprofielen wordt niet meegerekend.Er gelden ook hier wel enkele voorwaarden.

Zo mag de U-waarde van je ramen niet hoger zijn dan 1,0 W/m²K en geldt deze premie enkel voor woningen gelegen in het Vlaamse gewest die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet, of waarvan de bouwaanvraag ten minste voor deze datum werd ingediend.  Voor Vlaanderen is er maar één netbeheerder, namelijk Fluvius. In Vlaanderen is Fluvius dus verantwoordelijk voor onder andere het onderhoud en de aansluiting van aardgas en elektriciteit. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit Sibelga.

Klik hier om uw premie aanvraag bij Fluvius te starten.
Klik hier om het informatieblad beglazing 2021 van Fluvius te downloaden.

 

Premies via de Vlaamse Overheid:

Op de site www.wonenvlaanderen.be en www.premiezoeker.be vindt u meer informatie hierover.

Een veranda plaatsen:

Gelieve steeds de nodige informatie in te winnen bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente.
Voor veranda ’s, carports, … met een maximale hoogte van 4 meter is er een meldingsplicht.
Binnen deze meldingsplicht geldt een maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen
per woning ( de reeds bestaande moeten meegeteld worden ).

Er is geen architect nodig als de veranda kleiner is dan 40 vierkante meter ( vanaf 1 december 2010 ), de kroonlijsthoogte beperkt is tot 3 meter, de nokhoogte maximaal 4,50 meter is, en de werken geen constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van aanpalende gebouwen wijzigt.

Voor meer info: www.ruimtelijkeordening.be, www.energiesparen.be