Uitsluitend ter info , en door uzelf steeds te controleren aan de hand van de meest recente aanpassingen van overheidswege.

 

Premies van netbeheerder:

Meer info op de website van uw netbeheerder. 

 

Premies via de Vlaamse Overheid:

Op de site www.wonenvlaanderen.be vindt u meer informatie hierover. Tevens kan je ook nog volgende websites raadplegen. www.bouwenenwonen.be
, www.premiezoeker.be

 

Een veranda plaatsen:

Gelieve steeds de nodige informatie in te winnen bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente.
Voor veranda ’s, carports, … met een maximale hoogte van 4 meter is er een meldingsplicht.
Binnen deze meldingsplicht geldt een maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen
per woning ( de reeds bestaande moeten meegeteld worden ).

Er is geen architect nodig als de veranda kleiner is dan 40 vierkante meter ( vanaf 1 december 2010 ), de kroonlijsthoogte beperkt is tot 3 meter, de nokhoogte maximaal 4,50 meter is, en de werken geen constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van aanpalende gebouwen wijzigt.

Voor meer info: www.ruimtelijkeordening.be, www.energiesparen.be